Wydział Prawa
i Administracji UŚ
17/10/2014

Wybierając mediacje —
nie tracisz.
Zyskujesz!

Centra Arbitrażu
i Mediacji —
projekt pilotażowy

Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności
Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Projekt „Centra Arbitrażu i Mediacji — projekt pilotażowy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl

Copyright by tecken.pl